Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MASSAGEPRAKTIJK BE GOOD MIDDELBURG

Algemeen

Door een afspraak te maken Massagepraktijk Be Good zijn deze Algemene Voorwaarden impliciet geaccepteerd en daardoor van toepassing op de klant.

 

Hygiëne/Kleding

Hygiëne is erg belangrijk bij Massagepraktijk Be Good.
Uit hygiënisch oogpunt is het prettig als je een douche genomen hebt vlak voor je naar de praktijk komt.
Draag zo min mogelijk tot geen parfum.
Rook je? Zo ja, wil je dan niet roken vlak voor je afspraak.

Ik behoud het recht om de massage/sessie te annuleren indien er geen sprake is van een hygiënische situatie. De afspraak dient dan wel te worden afgerekend.

Draag gemakkelijke zittende kleding.
Sieraden zoveel mogelijk voorgaande aan je massage al vooraf uit te laten.

Massages

Voorafgaand aan de massage/sessie vindt er een intake plaats. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsproblemen of contra-indicaties en wordt de reden van je massage/sessie doorgenomen. Het is jouw verantwoordelijkheid om de juiste en volledige gegevens door te geven m.b.t. ziektes, aandoeningen en allergieën.
Op deze manier kan vooraf worden beoordeeld of er sprake is van eventuele contra-indicaties. Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is Massagepraktijk Be Good niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling(en). Bij wijzigingen in je situatie ben je zelf verantwoordelijk om dit door te geven aan Massagepraktijk Be Good.

Alle behandelingen aangeboden door Massagepraktijk Be Good zijn NIET medische behandelingen. Alle massages/sessies zijn gericht op rust, herstel en ontspanning.
De massages/sessies zijn geheel op eigen risico. Mijn massages/sessies zijn geen vervanging voor een medische psychologische diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd een arts of specialist bij langdurige lichamelijke of psychische klachten.

Indien je onder behandeling bent van een arts, specialist en /of therapeut is het raadzaam deze eerst te raadplegen betreffende een behandeling bij Massagepraktijk Be Good.
Gezondheid
Bij koorts, extreme vermoeidheid, besmettelijke (huid) ziektes masseer ik je niet. Wanneer je kortgeleden (6 weken) een (covid) vaccinatie hebt gehad of je hebt deze gepland staan rond je massageafspraak dien je dit vooraf met mij te overleggen. Ook wanneer je op dat moment een antibioticakuur slikt of zwanger bent graag vooraf overleggen. 

 

Ethiek

Bij Massagepraktijk Be Good houd ik alles netjes. Het gaat mij om je gezondheid en je ontspanning. Als je meer wilt, dan kan en wil ik je daarbij niet helpen. Verzoeken voor dergelijke massages worden absoluut niet op prijs gesteld. Opmerkingen en andere bijbedoelingen worden niet getolereerd. Er wordt dan onmiddellijk verzocht de behandelingskosten te betalen en de praktijk te verlaten. Dit geldt ook voor onbehoorlijk en ongewenst gedrag.
Bij diefstal of van andere onrechtmatigheden wordt direct aangifte gedaan bij de politie.

 

Overig

Massagepraktijk Be Good is ondanks zorgvuldig handelen niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor materiële of immateriële schade voor-, tijdens- en of na het behandelen. Massagepraktijk Be Good is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde hulpstukken en/of supplementen.

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Massagepraktijk Be Good onderhevig zijn aan wijzigingen.
Je persoonlijke en medische gegevens blijven, m.b.t. de wet Privacy Gegevens, alleen bij mij bekend en worden niet doorgegeven aan derde. Wel houd ik het recht om je email adres te gebruiken voor nieuwsbrieven uitsluitend van Massagepraktijk Be Good.

 

Tijden

Ik verzoek je om op het afgesproken tijdstip of enkele minuten voor aanvang aanwezig te zijn voor de massage/sessie. Kom niet te vroeg i.v.m. het schoonmaken van de praktijkruimte. Indien je later aanwezig bent gaat dit van je massagetijd af.
Hou er rekening mee dat er kleine afwijkingen -van maximaal 5 minuten- in de massagetijd kunnen voorkomen. Een massage kan dus iets langer of iets korter duren dan op de website staat aangegeven.

Betaling
Dit kan met de pin of contant.
Indien een betaling per factuur is overeengekomen dient deze uiterlijk 1 week na de factuurdatum te zijn voldaan.

 

Tarieven

De tarieven zoals genoemd op deze website zijn voor particulieren en inclusief 21% BTW.
Eerder gehanteerde prijzen, acties of ontvangen kortingen, gepubliceerd via de website of andere websites, mailing, sociale media, op papier of mondeling toegezegd, zijn daarmee komen te vervallen.

Openingstijden/Afspraak
Massagepraktijk Be Good is uitsluitend geopend op afspraak. De afspraak wordt samen met jou in overleg ingepland. Een afspraak is mogelijk op: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Annulering
Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip te worden geannuleerd, dit is kosteloos. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
• Bij annulering tot 48 uur voor aanvang ben je geen kosten verschuldigd.
• Bij annulering 24 uur voor aanvang van ben je 50% van het bedrag van de afspraak verschuldigd.
• Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang ben je 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.
• Indien de afspraak op verzoek van jou wordt verschoven naar een latere datum ben je bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van
het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.
• Indien je niet komt opdagen of de annulering is te laat, dan is Massagepraktijk Be Good gerechtigd de betreffende massage/sessie volledig in rekening te brengen.
• Massagepraktijk Be Good is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

 

Klachten

Als je niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat Massagepraktijk Be Good heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met mij. Zo lang ik niet weet dat je ontevreden bent, kan ik niets doen aan je ontevredenheid.
Als na inzet van mij het probleem of de klacht niet naar jouw tevredenheid is opgelost, dan kan ik je informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om je klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie.